tirsdag 12. september 2017

Kva skal til for eit godt liv?

Tilbake til fokus på det bloggen egentlig skal handle om. Korleis oppnår ein eit godt liv? :-)


For min del er det familie, barn og helse som må være på plass. Tesla er sekundært. :-D

Ift. helse, har eg erfart at stress er noke ein ikkje skal ta lett på.

For noke år sidan hadde eg ein rundt på eit halvt år med til tider invalidasernede hovudverk. Det viste seg, etter alt mulig av testar, at det var spenningshovudeverk fra nakkespenningar. Primært årsaka av stress.

Unngå stress

Det er ikkje lett å unngå stress i ein hektisk kvardag. Så for meg har det vert fokus på å minimera stress, og så finna måtar å fjerna/redusera stress som bygger seg opp.

Eg er så heldig at eg har mulighet å gå ned i stillingsprosent, så for tida jobbar eg 80%, og det i seg sjølv gir litt meir ro i kvardagen.

Men det er langt fra nok. Stress bygger seg opp, og eg erfarer at når ein har slitt med spennignshovedverk så kjem det raskt tilbake.

Der er det to ting som har fungert som ein draum.

  • Nålebehandlign - needling
  • Flytetank - Sensory deprivation chamber

Denne posten er for å få ned nokre raske tankar. Eg kjem tilbake til meir detaljar om desse to tinga.

Hjartesukk

I tillegg til eit hjartesukk ift. norsk helsevesen. Dei er veldig fokusert på seg og sitt fagområde, og sjekka ut alt potensielt alvorlig som kunne vera feil. Takk for grundige sjekkar for å utelukka alvorligege årsakar..men..det var ikkje dei som fann ut at eg hadde spenningshovudverk.

Eg vart sendt heim etter sjukehusopphald og undersøkingar, med beskjed at ingenting alvorlig var gale, og med hovudverk om var verre enn nokon gong. Eg fekk med ein haug med medisinar for alt frå kluster hodepine til migrene - ingenting som hjalp i særleg grad. Eg kunne gå tur i tillegg til å prøve ut ulike medikament i varierande dosering for å dempa smerten.

Det blei nabo som tips om besøk hos kiropraktor - som med ein gong (minutt)  identisifserte spenning i nakke og skeivstilling som garantert årsak til hovudverken. Dette vart ikkje nevnt med eit ord på dei siste 6 månadane innafor helsevesenet.  


Tesla fremover

Det har lenge dødt her på sida, så det er på tide med ei oppdatering.


Då er Model S ein suksess. Min første spådom traff ganske bra. :-)

Skal dele litt tanker om framtida videre.


Neste blir nok at mange bilprodusenter vil gå konkurs over det neste tiåret, og Tesla vil ta store markedsandeler av bilmarkedet.

Produksjonen er påvei opp fra dagens 100.000 biler i året, til 2-3 millioner biler i året innen 2020. Og fra der vil det ta av ordentlig.  Korleis vert 2030? Tesla er da eit av verdas mest verdifulle selskap.


Kvifor?


Me ser alt no at Frankkrike m.fl. snakkar om å forby fossilbiler innen 2030-2040. Til og med Kina snakker i same baner, uten å ha gitt noko endeleg tidsperspektiv enda.  Kina er derimot dei som kan få ting til raskt, med eit-parti system så kan saker gå gjennom uten motstand.

Kina har no tallsatt ein ganske jevn overgang til elbiler, med krav til 8% elbiler fra hver enkelt produsent for 2018 - som så øker jevnt til 10% for 2019 og 12% i 2020.

http://gas2.org/2017/06/14/china-sticks-8-ev-mandate/

Dersom dei, ikkje usannsynlig, skjerper inn dette enda mer så vil det og kunne tvinge fram ein langt raskare overgang til elektriske biler verda over.


Kven står sterkast for ein framtid primært for elektriske biler?

Nokre tradisjonelle bilprodusnter kan nok klare overgangen, men dei fleste er totalt avhengige av inntekter fra sine fossilbiler. Så eg er ikkje i tvil om at Tesla har ei veldig ys framtid foramfor seg.

Skal skrive meir om detaljane seinare.